تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

آیا پست در ایام نوروز تعطیل است

آیا پست در ایام نوروز تعطیل است

آیا اداره پست در ایام روزهای عید نوروز 1402 تعطیل است؟ + روزهای تعطیلی پستخانه در سال ۱۴۰۲ دفتر و مراکز پست چه روزهایی در عید باز است

آیا اداره پست در ایام عید تعطیل است؟ روزهای تعطیلی

در این بخش از مطالب پایگاه خبری باغستان نیوز درباره آیا اداره پست در ایام عید نوروز 1402 تعطیل است؟ روزهای تعطیلی پستخانه در سال ۱۴۰۲ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.

فهرست مطالب:

آیا اداره پست در ایام عید نوروز 1402 تعطیل است؟

خدمت‌رسانی پست در ایام پایانی سال و نوروز متوقف نمی‌شود و مشتریان نباید از این بابت نگران باشند.

به گزارش باغستان نیوز؛ در تعطیلات نوروز شعب کشیک پست فقط روز یکم فروردین‌ ماه تعطیل هستند.  هر ساله فعالیت دفاتر و واحدهای کشیک پست در تعطیلات نوروزی برقرار است.

امسال هم بنابر اعلام شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، در تمامی روزهای نوروز ۱۴۰۲ به‌استثنای یکم فروردین‌ ماه، دفاتر و واحدهای کشیک نوروزی دایر هستند و فرآیند قبول و توزیع مرسولات پستی انجام می‌گیرد.

بر این اساس، دریافت و ارسال مرسولات به داخل و خارج از کشور بدون وقفه انجام می شود.

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت پست در روزهای نوروز ۱۴۰۲

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

دفتر  مدیرعامل

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

محمد عبادی

مسئول دفتر

88526590

09127181503

چهارشنبه

14020102

قاسم حسین نعمت

مسئول دفتر

88526590

09354146946

پنج شنبه

14020103

علی کزازی

مسئول دفتر

88526590

09192409656

پنج شنبه

14020110

مهدی لوافیان

مسئول دفتر

88526590

09128172658

شنبه

14020112

قاسم حسین نعمت

مسئول دفتر

88526590

09354146946

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

دفتر مرکزی حراست و امنیت پستی

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

اباذر کریمی فیروزجانی

کارشناس

88256577

09192593857

چهارشنبه

14020102

محمدرضا تات

کارشناس

88256577

09191777975

پنج شنبه

14020103

محمد قاسم زاده

کارشناس

88256577

09125188068

پنج شنبه

14020110

فرهاد یوسفی

کارشناس

88256577

09354004225

شنبه

14020112

حسین صبرجو

کارشناس

88256577

09366353432

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

مسلم بابانژاد

کارشناس

88532386

09128240833

چهارشنبه

14020102

مسلم بابانژاد

کارشناس

88532386

09128240833

پنج شنبه

14020103

محمدصادق مقیمی

کارشناس

88532386

09366161096

پنج شنبه

14020110

سیدمحمد موسوی

کارشناس

88532386

09122391888

شنبه

14020112

حسن پیرخوشحال

کارشناس

88532386

09125857480

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان آذربایجان شرقی

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

هادی سلیمی

رئیس اداره

35493446

09144178421

چهارشنبه

14020102

علی اصغر پاینده

رئیس اداره

35419621

09144157304

پنج شنبه

14020103

علی عبدلی سیلابی

رئیس اداره

35419132

09144035397

پنج شنبه

14020110

داود خاکپور

رئیس اداره

35493249

09149134274

شنبه

14020112

اسد اسدی

مسئول دفتر

35493520

09143033714

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان آذربایجان غربی

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

یعقوب احراری

معاون فنی

33440352

09143496911

چهارشنبه

14020102

احد شیرزاد

کارشناس

33451976

09144415506

پنج شنبه

14020103

صمد عقلی

رئیس اداره

33470449

09141406675

پنج شنبه

14020110

علیرضا منافی

کارشناس

33470446

09142608358

شنبه

14020112

سیدداود هاشمی

مسئول حراست

33448700

09143886872

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان اردبیل

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

محمد پورعلی

رئیس اداره

33619723

09144518900

چهارشنبه

14020102

بهروز محرمی

عامل ذیحساب

33619721

09143540469

پنج شنبه

14020103

سیدجواد موسوی نژاد

کارشناس

33619718

09144529958

پنج شنبه

14020110

ایرج عزیززاده

کارشناس

33619714

09147069464

شنبه

14020112

حسن خداداد

مسئول مبادلات

33628021

09143541191

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان اصفهان

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

پویان نظری نژاد

مسئول دفتر

32206040

09135200401

چهارشنبه

14020102

بیژن حقیقی

مسئول روابط عمومی

32226194

09133184446

پنج شنبه

14020103

حسن عابدیان

رئیس حسابداری

32206050

09131130973

پنج شنبه

14020110

شاهین وحید

رئیس فناوری اطلاعات

32173210

09133195649

شنبه

14020112

حسین عابدی

مسئول بازرسی

32218483

09139065244

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان البرز

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

علیرضا بسیم

رئیس اداره

32222223

09122631196

چهارشنبه

14020102

ساسان نوری آزاد

رئیس اداره

32222223

09122621114

پنج شنبه

14020103

فرید غفاری

رئیس اداره

32222223

09192125131

پنج شنبه

14020110

اصغر علی شیری

مسئول دفتر

32222223

09121613754

شنبه

14020112

نادر فریدنیا

رئیس اداره

32222223

09192614860

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان ایلام

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

مهدی عارف نیا

مسئول دفتر

32225555

09122943149

چهارشنبه

14020102

علی اشرف نوروزی

رئیس اداره

32225555

09183402517

پنج شنبه

14020103

غلامرضا میرزائی

کارشناس

32225555

09186148900

پنج شنبه

14020110

نوردین دیمکار

رئیس اداره

32225555

09188414039

شنبه

14020112

حسین حیدری

رئیس اداره

32225555

09369588970

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان بوشهر

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

امید پیرزاده اهوازی

تکنسین ساختمان

33328891

09179700950

چهارشنبه

14020102

سبحان قادریان

کارمند حراست

33328891

09173736136

پنج شنبه

14020103

محمدمهدی تنگستانی

کارشناس بازاریابی

33328891

09179069676

پنج شنبه

14020110

بهرام رحیمی

کارشناس حقوقی

33328891

09176292684

شنبه

14020112

عادل غانمی

کارشناس کیفیت

33328891

09170351770

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان چهارمحال و بختیاری

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

ابوالقاسم رستمی

رئیس اداره

33335157

09131848871

چهارشنبه

14020102

وحید سلطانی

معاون مدیرکل

33335157

09133852193

پنج شنبه

14020103

محمد عباسی

عامل ذیحساب

33335157

09131838300

پنج شنبه

14020110

حسین ابراهیمی

مسئول حراست

33335157

09131851040

شنبه

14020112

بهنام رستمی

مسئول روابط عمومی

33335157

09133859396

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان خراسان رضوی

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

حمیدرضا رمضانی کاشانی

مسئول دفتر

38517555

09155170938

چهارشنبه

14020102

حمیدرضا رمضانی کاشانی

مسئول دفتر

38517555

09155170938

پنج شنبه

14020103

حسن نامی

رئیس امور اداری

38016308

09155140915

پنج شنبه

14020110

حسین شریفی

معاون پشتیبانی

38016308

09128172157

شنبه

14020112

حمیدرضا رمضانی کاشانی

مسئول دفتر

38517555

09155170938

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان خراسان شمالی

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

علی آذری

رئیس اداره

32237389

09159714720

چهارشنبه

14020102

مجتبی پاکمهر

کارشناس

32237386

09153849837

پنج شنبه

14020103

لاله لقمانی

رئیس اداره

32249679

09151896717

پنج شنبه

14020110

حسن رزمپور

کارشناس

32249710

09361057279

شنبه

14020112

رضا شیرزاد

رئیس اداره

32237316

09157744900

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان خراسان جنوبی

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

حسین کاظمی

کارشناس روابط عمومی

32236202

09155416038

چهارشنبه

14020102

محمدرضا جانی

کارشناس

32236201

09158604873

پنج شنبه

14020103

علی دهجو

کارشناس

32236201

09153630041

پنج شنبه

14020110

مریم کمالی

رئیس اداره

32236201

09158661796

شنبه

14020112

محمدایوب رسولی

حسابدار

32236201

09157234520

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان خوزستان

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

شهرام صباغ

کارشناس حراست

33368537

09163001785

چهارشنبه

14020102

عزیراله شرفی

رئیس اداره

33360728

09372593866

پنج شنبه

14020103

حمیدرضا فضلعلی

معاون فنی

33360728

09161128806

پنج شنبه

14020110

حمید سلیمانی

رئیس اداره

33360728

09166134469

شنبه

14020112

حسین کوچک

معاون پشتیبانی

33360728

09166110327

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان زنجان

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

مصطفی فرزادیان

معاون اجرایی

33470025

09123422869

چهارشنبه

14020102

فتح اله محمدی

مسئول دفتر

33470025

09128418315

پنج شنبه

14020103

محمدعلی حسین خانلو

رئیس اداره

33470025

09192419560

پنج شنبه

14020110

حبیب اله داودی

رئیس اداره

33470025

09193419499

شنبه

14020112

حسن شجاعی

رئیس اداره

33470025

09191419844

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان سیستان و بلوچستان

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

مهدی شهرکی

معاون فنی

33221201

09369362800

چهارشنبه

14020102

مهدی شهرکی

معاون فنی

33221201

09369362800

پنج شنبه

14020103

مهدی شهرکی

معاون فنی

33221201

09369362800

پنج شنبه

14020110

چنگیز ناروئی

معاون پشتیبانی

33220614

09155400526

شنبه

14020112

چنگیز ناروئی

معاون پشتیبانی

33220614

091554000526

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان سمنان

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

طیبه یحیایی

رئیس اداره

33374570

09122312043

چهارشنبه

14020102

محمدرضاکلامی

رئیس اداره

33370603

09022311131

پنج شنبه

14020103

علیرضا رضایی

کارشناس

33370772

09122311531

پنج شنبه

14020110

حمیدرضا علیان

رئیس اداره

33372702

09121316441

شنبه

14020112

محسن سبحانی

رئیس اداره

33372277

09122311297

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان فارس

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

محمدرضا اسلامی

مسئول دفتر مدیر

37250001

09177169066

چهارشنبه

14020102

محمدمهدی ضرغام شیرازی

روابط عمومی

37250001

09383133068

پنج شنبه

14020103

محسن کاووسی

کارشناس

37250001

09173315079

پنج شنبه

14020110

صادق کشاورز

کارشناس

37250001

09171009272

شنبه

14020112

جمال مهرعلی

رئیس ناحیه

37250001

09171111725

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان قزوین

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

وحید دیباجی

کارشناس

33696507

09125501744

چهارشنبه

14020102

صادق یوسفی

رئیس اداره

33650285

09124811882

پنج شنبه

14020103

محمدمهدی قدیری

رئیس اداره کدگذاری

33696408

09122825519

پنج شنبه

14020110

محمدمهدی رسولی

رئیس اداره پشتیبانی

33696490

09127805545

شنبه

14020112

محمدشیرین آبادی

رئیس اداره

33650275

09171654154

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان قم

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

یوسف رضا جلالوند

مسئول گزینش

37780241

09122527232

چهارشنبه

14020102

محمد شیرین

رئیس اداره پشتیبانی

37780241

09122527235

پنج شنبه

14020103

سعید بکتاش

بازرسی

37780241

09122535017

پنج شنبه

14020110

محمدرضا رجائی

مسئول بازاریابی

37780241

09364310342

شنبه

14020112

سعدالله فرامرزی

معاون اجرائی

37780241

09125529834

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان کردستان

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

محمدرضا آزادگان

مسئول بازرسی

33240505

09188710399

چهارشنبه

14020102

امیدعلی فعله گری

مسئول امور اداری

33240505

09188739246

پنج شنبه

14020103

محمدطاهر امانی

کارپرداز

33240505

09188738669

پنج شنبه

14020110

حمید ترکمندی

مسئول کدگذاری

33240505

09183778712

شنبه

14020112

یوسف مرادی

مسئول روابط عمومی

33240505

09188723336

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان کرمان

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

حجت همزه

کارشناس

32111433

09226723730

چهارشنبه

14020102

امیرگلستان مقدم

مسئول حراست

32111433

09133420595

پنج شنبه

14020103

مهدی محمدی

رئیس اداره

32111433

09136128824

پنج شنبه

14020110

اکبر سلاجقه

رئیس اداره

32111433

09133976978

شنبه

14020112

محمدحسین میرزایی

رئیس اداره

32111433

09131975909

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان کرمانشاه

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

فرض اله قاسم نژاد

معاون امور پستی

37275577

09188332389

چهارشنبه

14020102

پیمان امانی

کارشناس مسئول

37275577

09184247844

پنج شنبه

14020103

کیهان حسینی

رئیس اداره

37275577

09183879518

پنج شنبه

14020110

حسین نامداری

رئیس اداره

37275577

09122953407

شنبه

14020112

کامبیز عزیزی

کارشناس

37275577

09183316882

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان کهکیلویه و بویراحمد

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

سیداحمد منصوری

رئیس اداره

33229001-2

09173415195

چهارشنبه

14020102

سیدسییف اله کشاورز

معاون اجرائی

33229001-2

09163728682

پنج شنبه

14020103

اسحاق آویزش

رئیس امور اداری

32222555

09177411566

پنج شنبه

14020110

سیروس عسگری خواه

رئیس اداره

3222603-4

09171460678

شنبه

14020112

رستم بخشوده

رئیس امور مالی

32229001-2

09171435971

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان گلستان

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

کریم شایسته

معاون اجرایی

32133740

09111717682

چهارشنبه

14020102

سیدهادی سیدباقری

روابط عمومی

32133740

09119661988

پنج شنبه

14020103

سعید عظیمی

حراست

32133740

0911717679

پنج شنبه

14020110

محمد غلامی

کارشناس

32133740

09111781161

شنبه

14020112

سیدهادی سیدباقری

روابط عمومی

32133740

09119661988

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان گیلان

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

حسین امینی

رئیس اداره

32121997

09111377022

چهارشنبه

14020102

محمد ثابت

رئیس اداره

32113241

09118190585

پنج شنبه

14020103

علی اصغر قربانزاده

کارشناس

32111596

09113359978

پنج شنبه

14020110

محمود رجائی

رئیس اداره

32113244

09111323343

شنبه

14020112

محمد ظهیری

رئیس اداره

32113251

09112359866

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان لرستان

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

محمد احمدی

کارشناس

33244751

09161610406

چهارشنبه

14020102

بهروز پویامهر

کارشناس

33244751

09106606964

پنج شنبه

14020103

محسن اسدی ملک

کارشناس

33244751

09163983025

پنج شنبه

14020110

جواد سیفی

کارشناس

33244751

09169676064

شنبه

14020112

مجتبی صالحی

جمع دار اموال

33244751

09163690400

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان مازندران

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

آقایان قاسمی

عطائی، امیدیان

معاونین

کارشناس اداره

33242200

33240693

33240692

09124222585

09111516184

09111545005

چهارشنبه

14020102

عطائی و

 اباذری

معاون فنی

رئیس اداره

33240693

09111516184

09111559156

پنج شنبه

14020103

امیدیان و

میرزائی

معاون

رئیس اداره

33240693

09111545005

09113532737

پنج شنبه

14020110

سیدعلی بخشی و

امیری

مسئول دفتر

مسئول حراست

33242200

33240693

09112543449

09111540314

شنبه

14020112

گرجی و

نبیلی

کارشناس

رئیس اداره

33240693

09117414061

09399111700

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان مرکزی

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

حسن زارعی

معاون فنی

33401250

09166095897

چهارشنبه

14020102

حمیدرضا رضایی

کارشناس

33401303

09185282633

پنج شنبه

14020103

عین اله جیریایی

رئیس امور پستی

33401160

09186448963

پنج شنبه

14020110

علیرضا رفیعی

کارشناس امور پستی

33401251

09188609484

شنبه

14020112

روح اله حیدری

کارشناس بازرسی

33401233

09188494280

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان همدان

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

ایرج آئینی

مسئول دفتر

38271916

09187080466

چهارشنبه

14020102

علی درویش محمدی

کارشناس حراست

38271916

09189040342

پنج شنبه

14020103

سعید غفوری

امین اموال

38271916

09188115975

پنج شنبه

14020110

ایرج آئینی

مسئول دفتر

38271916

09187080466

شنبه

14020112

رضا آرزومند

کارشناس

38271916

09189116681

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان هرمزگان

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

علی ذوالقدر

معاون فنی

32222609

09171630919

چهارشنبه

14020102

شهرام شجاعی

رئیس اداره

32236012

09177618691

پنج شنبه

14020103

رسول احمدی

رئیس تجزیه و مبادلات

32228434

09177619555

پنج شنبه

14020110

محمد بازیار

رئیس اداره

32228388

09178617401

شنبه

14020112

فرشاد بیژن پور

رئیس اداره

32230844

09171616408

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان یزد

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

محمدحسین شریفی فرد

مسئول حراست

38244280

09133597794

چهارشنبه

14020102

سیدهاشم نباتی

کارشناس بازرسی

38250088

09133563494

پنج شنبه

14020103

وحید کریمی فرد

معاون فنی

38260630

09132517145

پنج شنبه

14020110

علی محمد بیابانکی

معاون پشتیبانی

38245363

09133592743

شنبه

14020112

ابوالفضل تقی پور

رئیس اداره

36257777

09131514771

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

پست استان تهران

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

احمد اکبری مقدم و

بهروز سلطانی

کارشناس

88745394

09126353161

09125431754

چهارشنبه

14020102

داریوش کریمی آورزمان و

نصرت اله مشیری

کارشناس

88745394

09126051310

09121315287

پنج شنبه

14020103

محمدرضا خسروی و

عبدالمجید طیبی

کارشناس

مسئول دفتر

88745394

09122704896

09123454091

پنج شنبه

14020110

محمدحسن بیگی و

محمدرضا علیزاده

کارشناس

88745394

09128169510

09190112670

شنبه

14020112

محمدرضا سعیدی و

محمدرضا قلعه نوعی

کارشناس

88745394

09127108923

09121770166

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

منطقه  پستی جنوب غرب

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

آیت اله رضائی فر

حسابدار

66492976

09353483945

چهارشنبه

14020102

بهنام اصدزاده

کارشناس کامپیوتر

66960371

09122751103

پنج شنبه

14020103

پروانه عمومی

رئیس اداره

66952245

091234440620

پنج شنبه

14020110

سهیلا غلامی

کارشناس

66454136

09126594820

شنبه

14020112

محمدرضا بهمنش

رئیس اداره

66973399

09122191148

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

منطقه پستی شمال شرق

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

سیدمنصور احتشامی

رئیس اداره

77194422

09122946402

چهارشنبه

14020102

سیدمهدی متولی زاده

رئیس اداره

77891992

09199245830

پنج شنبه

14020103

قاسم ساکی

رئیس اداره

77801626

09125864077

پنج شنبه

14020110

فرهاد فراهانی

رئیس اداره

77197323

09122721806

شنبه

14020112

اکبر نبی پور

رئیس اداره

77453339

09125189709

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

منطقه پستی جنوب شرق

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

محمدرضا شریفیه و

سیده معصومه باقری

رئیس توزیع

رئیس ناحیه

55331360

33998373

09128165136

09358311095

چهارشنبه

14020102

مصطفی حدیدی

رئیس توزیع

33026012

09125240530

پنج شنبه

14020103

مجید حلال خور و

حوریه فعال

رئیس امور اداری

رئیس حسابداری

33009222

33006833

09128165156

09120756950

پنج شنبه

14020110

محمود حاتمی و

علیرضا اسلام بیک

رئیس اداره

رئیس ناحیه

33014998

33009812

09129548095

09125888849

شنبه

14020112

عباس فراهانی

رئیس اداره

33009165

09192184024

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

منطقه پستی جنوب

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

ابراهیم کیخسروی

رئیس اداره

55953479

09122196388

چهارشنبه

14020102

علی اکبر حمزه

مسئول نقلیه

55953300

09128010254

پنج شنبه

14020103

رضا جوان گنجی

معاون مدیرکل

55903555

09124210818

پنج شنبه

14020110

مهدی ایلانلو

رئیس اداره

54905413

09122281741

شنبه

14020112

محسن زیودار

سرپرست منطقه

55900434

09128167441

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

منطقه پستی شمال

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

محمدرضا غفاری

رئیس اداره توزیع

22611114

09122277446

چهارشنبه

14020102

محسن یوسفی

رئیس اداره

22007990

09192124552

پنج شنبه

14020103

علیرضا پیروی

کارشناس

88743811

09126072904

پنج شنبه

14020110

علی اکبر صباغی

کارشناس

22633524

09121025681

شنبه

14020112

بهزاد مظفری

رئیس امور اداری

22616260

09124433212

فهرست کشیک تعطیلات نوروزی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران

تجزیه و مبادلات تهران

ردیف

روز

مورخ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفنهای تماس

کد استانها

شماره همراه

دوشنبه

14011229

ناصر حقی

معاون مدیرکل

66453494

09128169606

چهارشنبه

14020102

سیدکریم موسوی

رئیس اداره

66453494

09123199206

پنج شنبه

14020103

محمدرضا شهبندی

رئیس اداره

66453494

09125463625

پنج شنبه

14020110

صفدر اسماعیلی

رئیس اداره

66453494

09128167986

شنبه

14020112

احمد جدیدی

رئیس اداره

66453494

09124135101

بیشتر بخوانید:

دانلود تقویم رسمی سال ۱۴۰۲ مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تعطیلات ۱۴۰۲

لحظه دقیق تحویل سال ۱۴۰۲ کی و چند شنبه است؟

زمان تعطیلی مدارس برای عید ۱۴۰۲ چه روزی می باشد؟

آیا ساعت رسمی کشور در سال ۱۴۰۲ تغییر می کند؟

حیوان سال ۱۴۰۲ چه حیوانی است؟ نماد و سمبل سال ۱۴۰۲

چند روز دیگر عید است؟ عید نوروز کی است ؟ چه وقت مانده

دریافت لینک کوتاه این مطلب

کپی شد!

آیا پست در ایام نوروز تعطیل است