تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

از صفات خدا به معنی دادگر

از صفات خدا به معنی دادگر

از صفات خدا به معنی دادگر

معنی دادگر - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

از صفات خدا به معنی دادگر