تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

از ماه و گل زیباتری آری

از ماه و گل زیباتری آری

دانلود آهنگ سیمین بری گل پیکری آری با صدای زن ، اهنگ سیمین بری با صدای زهره جویا همراه با متن آهنگ ، Download music Zohrh Joya Symyn Bry در کیفیت عالی 

پخش آنلاین آهنگ

دانلود کنید

دانلود آهنگ سیمین بری گل پیکری آری با صدای زن

دانلود آهنگ سیمین بری گل پیکری آری با صدای زن

هم اینک شنونده ی موزیک اهنگ سیمین بری با صدای زهره جویا باشید. انتشار در دو کیفیت متفاوت همراه با تکست

Dow load Music ZHRH JVYA Called SYMYN BRY Wi h Tex A d Li ks

متن آهنگ

━━━༻♡♪????????????????????????????????????????????.????????♪♡༺━━━

سیمین بری گل پیکری آری از ماه و گل زیباتری آری..

..همچون پری افسونگری آری

دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من..

..سرگشته کویت منم نداری خبر از من

هر شب که مه در آسمان گردد عیان دامن کشان..

..گویم به او راز نهان که با من چه ها کردی به جانم جفا کردی

هم جان و هم جانانه ای اما در دلبری افسانه ای اما اما ز من بیگانه ای اما..

..آزرده ام خواهی چرا تو ای نو گل زیبا

افسرده ام خواهی چرا تو ای آفت دل ها..

..عاشق کشی شوخی فسون کاری شیرین لبی اما دل آزاری

با ما سر جور و جفا داری میسوزم از هجران تو نترسی ز حال من..

..در خرمن و دامان تو چه باشد گناه من

دارم ز تو نامهربان شوقی به دل شوری به جان..

..میسوزم از سوز نهان ز جانم چه میخواهی نگاهی به من گاهی

یا رب برس امشب به فریادم بستان از آن نامهربان دادم..

..بیداد او برکنده بنیادم گو ماه من از آسمان دمی چهره بنماید

تا شاهد امید من ز رخ پرده بگشاید..

━━━༻♡♪????????????????????????????????????????????.????????♪♡༺━━━

دانلود آهنگ زیبا و قدیمی سیمین بری از جمشید شیبانی

♫♫ سیمین بری گل پیکری آریاز ماه و گل زیباتری آریهمچون پری افسونگری آریدیوانهٔ رویت منمچه خواهی دگر از منسرگشتهٔ کویت منمنداری خبر از منهر شب که مه در آسمانگردد عیان دامن کشانگویم به او راز نهانکه با من چه‌ها کردیبه جانم جفا کردیهم جان و هم جانانه‌ای امادر دلبری افسانه‌ای امااما ز من بیگانه‌ای اماآزرده‌ام خواهی چراتو ای نو گل زیباافسرده‌ام خواهی چراتو ای آفت دل هاعاشق کشی شوخی فسون کاریشیرین لبی اما دل آزاریبا ما سر جور و جفا داریمی‌سوزم از هجران تونترسی ز حال مندر خرمن و دامان توچه باشد گناه مندارم ز تو نامهربانشوقی به دل شوری به جانمی‌سوزم از سوز نهانزجانم چه می‌خواهینگاهی به من گاهییارب برس امشب به فریادمبستان از آن نامهربان دادمبیداد او برکنده بنیادمگو ماه من از آسماندمی چهره بنمایدتا شاهد امید منز رُخ پرده بگشاید ♫♫

اخبار داغ

از ماه و گل زیباتری آری