تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

اطلاعیه واریز حقوق اسفند 1401 فرهنگیان

اطلاعیه واریز حقوق اسفند 1401 فرهنگیان

اطلاعیه واریز حقوق اسفند فرهنگیان 1401 را در ادامه بخوانید.

اطلاعیه واریز حقوق اسفند فرهنگیان 1401 واریز معوقات رتبه بندی معلمان

به گزارش راهبرد معاصر حقوق اسفند ماه پایان سال 1401 شاغلین با توجه به ارسال اطلاعات حقوق تا ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۷ اسفند به وزارت ؛ در صورت تایید خزانه و بارگذاری در سامانه بانک مرکزی از عصر شنبه 27 اسفند ماه 1401 در سراسر کشور به حساب ذینفعان واریز خواهد شد.

 حقوق اسفند بر مبنای احکام رتبه بندی صادر شده به همراه معوقه از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۱ محاسبه شده است.(کسورات قانونی کسر شده است)  در صورت تغییر در زمان واریز حقوق خبر ویرایش خواهد شد.کانال فرهنگیان آگاه

اطلاعیه واریز حقوق اسفند 1401 فرهنگیان