تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

بعضی ها عجیب خوبند

بعضی ها عجیب خوبند

بعضی ها عجیب خوبند

کپشن های مربوط به خوبند

خرداد، خرداد، خردادعجیب، عجیب، همه چیزشان عجیب است...تعارف که نداریم که آقا، بگذار رک بگویم این جماعت خردادی بی اعصابند ولی موقع عصبانیت بسیار جذاب میشوند...زود عصبی میشوند ولی خدا میداند هیچی در دلشان نیست...از رفتارهای عجیبشان برایت بگویم که یک لحظه با تو خوبند چند دقیقه بعد بدون هیچ دلیلی رفتارشان عوض میشود دمدمی مزاجند ولی باز هم میگویم همین دمدمی مزاج بودنشان هم جذاب است...برایت بگویم که کمی تنوع طلب و عجول هستند...ولی امان از زبانشان که انقدر شیرین و پر حرف است و برعکس به وقتش با همان زبانش تو را با خاک یکسان میکند...عجیب ولی در عین‌ حال جذابند این ته تغاری های بهار...#امیرعلی_اسدیآغاز حکومت خردادماهیای عزیز مبارک باشه ...

بعضی ها عجیب خوبند