تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

معنی استاک

معنی استاک

معنی استاک

دیکشنری و مترجم آنلاین آبادیس - دیکشنری و مترجم انگلیسی و فارسی با تلفظ

معنی استاک