تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

معنی قندز

معنی قندز

معنی قندز

معنی قندز - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

معنی قندز