تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

هفت سوره قران که با سین شروع میشود

هفت سوره قران که با سین شروع میشود

هفت سوره قران که با سین شروع میشود

هفت سوره قرآن که با سین شروع میشود باخواندن این سوره ها می توان خانه دل را تکاند وان را مزین به هفت سین قرانی کرد.

هفت سوره قرآن که با سین شروع میشود

هفت سوره قرآن که با سین شروع میشود

باخواندن این سوره ها می توان خانه دل را تکاند وان را مزین به هفت سین قرانی کرد.

۱.سوره اسراء سبحان الذی اسری بعباده لیلا من المسجدالحرام الیمسجدالاقصی.

۲.سوره نور سوره انزلنها فیها ایات بینات لعلکم تذکرون

۳.سوره حدید  سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم

 ۴.سوره حشر سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم

۵. سوره صف سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم

 ۶.  سوره معارج سال سائل بعذاب واقع

 ۷. سوره اعلی    سبح اسم ربک الا علی .

سال نو مبارک

سال خود را با بهترین ۷سین آغاز کنید:

سلام قولا” من رب الرحیم

سلام علئ موسى و هارون

سلام علئ ابراهیم

سلام علئ نوح فى العالمین

سلام علئ المرسلین

سلام علئ إلیاسین

سلام هی حتى مطلع الفجر

هفت سوره قران که با سین شروع میشود