تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

کدام حیوان میتواند سه سال بخوابد

کدام حیوان میتواند سه سال بخوابد

حلزون حیوانی است که می تواند سه سال بخوابد.

در گزارشی پشت پرده شبکه جاسوسی و تخریب نیروهای حامی در منطقه را بررسی کرده‌ایم

کدام حیوان میتواند سه سال بخوابد