تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

یکباره

یکباره

یکباره

معنی واژهٔ یکباره در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

یکباره